နောက်ခံသမိုင်း အကျဉ်း

၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Myanmar Positive Group (MPG) မှဦီးဆောင်ပြုလုပ်သော Forum ၌ HIV ကူးစက်ခံထားရသူ အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သား (၆) ဦး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Myanmar Positive Group (MPG) မှဦးဆောင်ပြုလုပ်သော Forum ၌ HIV ကူးစက်ခံထားရသူ အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သား (၁၅) ဦးတို့သည် လိင်လုပ်သားအမျိုးသမီးများ၏ ဘဝရပ်တည်မှု၊ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပြဿနာများကို ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ပြီး ပုံမှန်ချိတ်ဆက်ထားရှိသော ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဦးဆောင်ပုံဖော်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ပျိုးပင်၏ ရံပုံငွေ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဒေသ (၁၀) ခုမှ လိင်လုပ်သားအမျိုးသမီး (၃၅)ဦးက ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

အနာဂတ်ပုံရိပ်

လိင်လုပ်သားအမျိုးသမီးများအပေါ် ခွဲခြားနှိမ်ချ အနိုင်ကျင့်မှု ကင်းရှင်း၍ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိပြီး HIV ကူးစက်မှုနှင့် HIV ကြောင့် ထိခိုက်မှုကင်းစင်သော ပြည့်စုံသည့် လူမှုဘဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာစေရန်။

(Mission)

လိင်လုပ်သားအမျိုးသမီးများ၏ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ မြှင့်တင်ပြီး HIV/AIDS ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်တိုင်းတွင် ခွဲခြား နှိမ်ချဆက်ဆံခြင်းများ လျှော့ကျအောင် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ဥပဒေနှင့် မူဝါဒများ ပြောင်းလဲ၊ ပြင်ဆင် ရေးဆွဲခြင်းတို့တွင် တက်ကြွထိရောက်စွာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်မည်။

ရည်ရွယ်ချက်

ကွန်ရက်၏ မဟာဗျူဟာဦးတည်ချက်များ

စံသတ်မှတ်ချက်များ

ကျွန်ုပ်တို့သည် နေရာတစ်ခုကို ယူထားသည်ထက်.....
နေရာကို အများအတွက် ဖန်တီးပေးမည့်သူများ ဖြစ်ပါတယ်.....

my_MMMyanmar